Fair Play

Kristiansund Fotballklubb forplikter seg til å følge prinsippene i Fair Play. Les mer om dette hos NFF.