Slik ble styret og andre verv

Etter årsmøtet for 2018 som ble gjennomført 19.2.19 ble det ikke store endringer i styret. Her er oversikten over alle som ble valgt til styret og andre komiteer.

Styret

  • Erik Pettersen, Leder
  • Terje Bach, Nestleder
  • Tor Kjartan Smeby, Styremedlem
  • Steinar Olsen, Styremedlem
  • Stin Flakne Lund, Styremedlem
  • Elin Therese Johansen, Varamedlem

Sportslig utvalg
Leder: Stig Flemmen
Medlemmer: Kjetil Flemmen, Tor Nygård, Bjørnar Naalsund, Frode Byttingsvik

Anleggskomitè
Leder: Steinar Olsen
Medlemmer: John Hammerås, Tor Sunde, Peder Bach, Arnt Hansen, Norvald Rødahl

Aktivitetsutvalg
Leder: Stina Flakne Lund
Medlemmer: Elin Therese Johansen, Ester Heggemsnes

Representantskapet
Leder: John Hammerås
Medlemmer: Torbjørn Hoseth, Ralf Hoseth, Asbjørn Brendskag

Revisorer
Erik Rolfsen og Ivar Engdahl

Valgkomitè
John Hammerås og Eirik Wiik Rikardsen