Sammenslåing vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Det erkstraordinære årsmøtet avholdt 17. oktober vedtok sammenslutning av KFK og CFK fra og med 1. januar 2024.

To samarbeidende naboklubber tar steget fullt ut og slår seg sammen på det organisatoriske planet i tillegg til det sportslige samarbeidet som har eksistert i snart fire år.

Det har faktisk vært snakket om sammenslåing av klubbene siden 70-tallet, og det tok en del år for å modne prosessen. Det ble alvor i 2003 da banksjef i Nordmøre Sparebank, Knut Ødegaard, bladde opp et større pengeeløp for å få klubbene til å så seg sammen i toppfotballsatsingen KBK. Styreleder i KFK, Erik Rolfsen, og styreleder i CFK, Leif Svoren, i samarbeid med flere, blant annet Johan M. Teiseth i CFK og Knut Engdal i KFK, ble det vedtatt å stifte KBK. Suksessen til KBK er kjent for de fleste, og vi kan med stolthet si at CFK og KFK var avgjørende for at det ble dannet en ny toppklubb i Kristiansund. 

Med årene har det blitt vanskeligere å drive breddefotball i sentrum av Kristiansund (Innlandet, Kirkelandet og Goma), der fødselstallene er dalende samtidig som CFK og KFK havnet som to naboer med byggingen av NordvestHall1 i 2006/2007, og dermed et enda mer sammenvokst nedslagsfelt. 

I 2018 ble det på nytt innledet forhandlinger mellom klubbene, med styrelederne Erik Pettersen og John M. Dybvik i spissen. Det ble nedskrevet en samarbeidsavtale på 7 år fra 2019, og som på sikt skulle lede mot sammenslåing av klubbene. 

Den 17. oktober 2023 ble de to ekstraordinære årsmøtene i CFK og KFK enige om å stifte Fotballklubben Clausenengen Kristiansund; FCK.

Arbeidet er allerede iverksatt og vi skal i tiden fram til nyttår gjøre oss klare til å bli en klubb. 

Prosessen har blitt styrt gjennom et samarbeidsutvalg  representert ved Stig Flemmen, Terje Bach og Erik Pettersen  fra KFK, samt Jan Trygve Pedersen, Sindre Stavnesli og John Marius Dybvik fra CFK. Styrene ga sin fulle støtte til prosessen og den utarbeidede sammenslutningsplanen som resulterte i positive vedtak på ekstraordinære årsmøter. 

Nå står vi samlet foran en ny framtid, der vi skal ivareta begger klubbers identitet og bygge en robust klubb for framtiden, med  godt sportslig og sosialt tilbud og de beste breddeanleggene i hele kretsen.