Saksliste til Årsmøte

Sakslisten til årsmøtet er klart. 

SAKLISTE

1. Velkommen
2. Godkjenne de stemmeberettigede
3.Godkjenning av innkalling
4. Konstituering
4.1 valg av dirigent

4.2 valg av sekretær

4.3 valg av to årsmøtedeltakere til å underskrive møteprotokollen

5. Gjennomgang av årsberetning 2022
6. Godkjenning av årsregnskap 2022
7. Godkjenning av budsjett for 2023
8. Valg 2023
8.1 leder

8.2   Styret

8.3 Utvalg/komiteer

9.      Valg av styre i KFK-hallen AS

11. Fastesettelse av kontingent og vedta fullmakt til styret for å fastsette treningsavgift 

12.      Eventuelt