Medlemskontingent 2019 og treningsavgift

Medlemskontingent for 2019 og treningsavgift for første halvår er nå sendt ut. Det er viktig at dette betales slik at vi kan drifte klubben til det beste for alle parter!


For aktive medlemmer varierer treningsavgiften etter alder og de ressursene som er nødvendig for å drifte aktitiviteten.


Vi ønsker at flest mulig foresatte blir støttemedlemmer og betaler en kontingent på kr 300 pr år. Dette fordi vi ønsker at dere skal få enda større mulighet til å påvirke klubbens drift og utvikling, gjennom blant annet å få stemmerett på årsmøtet. Økt medlemstall gir også klubben økte inntekter fra det offentlige.

Slik er kontingenten og treningsavgiften for 2019 (halve treningsavgiften faktureres vår og høst):


  • Kontingent, kr. 300
  • Årlig treningsavgift, senior/ungdom: kr. 3000
  • Årlig treningsavgift, barn: kr. 2000
  • Årlig treningsavgift, barn under skolealder: kr. 700
  • Årlig treningsavgift, mer enn to aktive medlemmer i klubben: kr. 5000


Vi ønsker en rask og effektiv behandling av klubbens utestående. Dette bedrer klubbens likviditet og det sørger for at spilleren er forsikret og spilleberettiget. Vi
ønsker også å bruke minimalt med tid på fakturering av kontingent og treningsavgift, klubbens ressurser som er dugnadbasert bruker vi til å legge til rette for nødvendig klubbdrift og sportslig aktiviteter for barn og ungdom.

Vi tar hensyn til medlemmer i klubben vår ikke er fullt så ressurssterke som andre. Dette ivaretar styret med dialog med lagledere dersom vi ikke når frem med kravet.

Ved manglende  betaling: 

  • 1.purring en uke etter forfall
  • Etter 2. purring vurderes trening/kampnekt
  • På 3. purring varsles innkasso med de gebyr som følger av dette. 


Gi oss tilbakemelding på e-post kfk@kristiansundfk.no om dere ikke har mottatt varsel om betaling av 
kontingent og treningsavgift per e-post. Har du ikke mottatt regningen, sjekk søppelpostmappen. Det kan hende kravene har havnet der.