Fornyelse av samarbeidsavtale med Sparebank1 Nordvest

Samarbeidsklubbene KFK og CFK inngått ny samarbeidsavtale med Sparebank 1 Nordvest for de to neste årene.

Klubbene setter stor pris på å kunne videreføre det gode samarbeidet med lokalbanken vår!

Den nye avtalen inneholder et ennå tettere samarbeid på flere områder, noe som gjør at klubb og bank blir tettere i dialogen framover. Klubbene har i samarbeid med banken laget en handlingsplan for arbeidet som skal gjøres framover i tid. 

Vi jobber på i samarbeidet "Kristiansund Fotball" og ser fram mot en ny sesong med forhåpentligvis en normal seriestart for alle lag i klubben.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke våre samarbeidspartnere! De er et viktig grunnlag for vårt aktivitetstilbud!

Bildet: Det var Terje Bach og Jan Trygve Pedersen som på vegne av klubbene signerte avtalen.