All aktivitet avlyses

Breddefotballklubbene i Kristiansund har i fellesskap besluttet at all fotballaktivitet stoppes med umiddelbar virkning fra og med torsdag 12. mars.

Det er frykt for stort smittetrykk og breddeklubbene i byen vil gjøre det vi kan for at viruset ikke sprer

seg unødvendig. Dette innebærer all trening, kamp, møter og annen aktivitet hvor flere personer
møtes.


Bakgrunnen for avgjørelsen er et forebyggende tiltak mot Koronaviruset som sprer seg i Norge om
dagen. Vi ser at stadig flere arrangementer avlyses rundt omkring i landet. Vi ønsker å være i forkant
for å unngå risiko for smitte.


Seniorutøvere innretter seg etter deres særforbunds regler/retningslinjer.


Vi må ta vår del av ansvaret og dugnadsinnsats som kreves for å redusere smitte. Vi vil holde dere
orientert om utvikling og eventuelle endringer av denne beslutning.
Informer alle spillere, trenere og foreldre om dette.

Med hilsen

Styrelederne i breddefotballen i Kristiansund.

Last ned pressemelding