Årsmøte 2023

Det innkalles til årsmøte i klubblokalet (Magnar Isaksens vei 7), torsdag 30.3.2023 kl 19:00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2 uker før årsmøtet (16.3.2022) til e-post kfk@kristiansundfk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på kristiansundfk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av KFK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se KFKs lov (tilsvarende NIF sin lovnorm for idrettslag). Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Terje Bach kontaktes på telefon 48219100 eller e-post okonomi@kristiansundfk.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret