Årets KFK'ere Anna og Tor Sunde

Årets KFK'ere for 2018

Årsmøtet applauderte fram årets KFK'ere Anna og Tor Sunde. Langt og utrettelig virke for klubben i sitt hjerte er begrunnelsen for tildelingen.

I årsmøteprotokollen for 2018 står det følgende:

"Årets KFK'er for 2018 går til to personer som har gitt et stort bidrag til anlegg og til miljøet rundt driften av KFK. De har jobbet utrettelig i en årrekke og er forbilledlig for alle som har befatning med klubben. Deres innsats er betydelig og de fortjener denne oppmerksomheten. Klubben setter stor pris på deres innsats og vi håper at med denne oppmerksomheten kan gi noe igjen. Årets KFK’ere er Anna Randi Sunde og Tor Sunde."


Vi håper å ha begge med oss i lang tid fremover!